Gaia-X Roadshow Slovensko

Gaia-X Roadshow Slovensko

Chceme vyjadriť našu úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa k nám 8. septembra pripojili na výnimočnom podujatí sústredenom okolo digitálnej transformácie a dátovej ekonomiky. Bolo to poučné stretnutie, na ktorom sme skúmali budúcnosť digitálnych inovácií a ich obrovský potenciál.

Počas podujatia naši významní rečníci poskytli neoceniteľné pohľady do sveta digitálnej transformácie, osvetlili jej význam a aplikácie v reálnom svete. Bolo nám cťou, že pán Francesco Bonfiglio, generálny riaditeľ Gaia-X AISBL, sa podelil o svoju víziu:

“Máme príležitosť riadiť niečo, čo tam nie je, čo je potrebné, a my sme prví, ktorí to robia!”

Slová pána Bonfiglia zarezonovali v našom publiku, pričom zdôraznili naliehavosť a nevyhnutnosť prijatia digitálnej transformácie.

Naša vážená skupina odborníkov vrátane COO Rolanda Fadranyho, CTO Piere Gronliera zo spoločnosti Gaia-X AISBL a pána Emila Fitoša z ITAS a SCDI, sa zapojila do diskusií na zamyslenie, ktoré ukázali, ako môže digitálna transformácia pretvárať priemyselné odvetvia a podporovať inovácie.

Gaia-X Hub Slovakia zohrala kľúčovú úlohu pri usporiadaní podujatia a zabezpečila, že účastníci odišli s hlbším pochopením témy a jasnou cestou vpred.

Ak ste podujatie zmeškali alebo sa chcete vrátiť k diskusiám, máme pre vás záznam podujatia, ktorý si môžete kedykoľvek pozrieť. Pre prístup k nahrávke kliknite na odkaz nižšie:

🇬🇧 https://youtube.com/live/0WL1W8Ls9EY?feature=share

🇸🇰 https://youtube.com/live/pf1xD-7oeLo?feature=share

Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým účastníkom, prednášajúcim a partnerom za to, že toto podujatie bolo mimoriadne úspešné. Zostaňte naladení na ďalšie udalosti a aktualizácie, keď budeme pokračovať v našej ceste smerom k digitálne transformovanej budúcnosti.