O nás – Gaia-X Hub Slovakia

Slovenská verzia Gaia-X Hub funguje ako hlas užívateľského ekosystému na Slovensku. Hlavným cieľom je tento ekosystém rozvíjať, zastrešiť národné iniciatívy a zabezpečiť centrálu, ktorá poslúži a usmerní všetkých, ktorí sa zaujímajú o Gaia-X.

Gaia-X Hub Slovakia udržiava veľmi úzke kontakty s ostatnými európskymi hub-mi, aby zabezpečila jednotnú medzinárodnú líniu aktivít. Spoločne si definujú ciele, potreby a identifikujú administratívne alebo iné prekážky. Gaia-X podporuje dynamický komunitný ekosystém rastúci z jednotlivých národných úrovní a postupne dosahujúci celoeurópsku úroveň.

Úlohy Gaia-X Hub Slovakia:

  1. Slúži ako kontaktný bod pre všetky zainteresované strany.
  2. Spolupracuje s iniciatívami ktoré zdieľajú hodnoty Gaia-X ako otvorenej samostatnej dátovej infraštruktúry.
  3. Sústreďuje regionálnych odborníkov z rôznych oblastí, ktorí pripravujú inputy pre diskusiu na európskej úrovni.
  4. Výstupy Gaia-X Hub Slovakia sú predkladané na diskusiu odborníkom z celoeurópskych pracovných skupín.
  5. Slovenská Gaia-X prispieva cieľom Európskej dátovej stratégie, predovšetkým rozvoju Európskeho dátového priestoru.

Gaia-X Hub Slovakia má momentálne aktívnych 5 pracovných skupín:

  • Energetika
  • Financie
  • Priemysel 4.0
  • Geoinformácie
  • Mobilita

Dúfame, že ďalšie pracovné skupiny pribudnú čoskoro.

Pre viac informácií: